ПРАЛИНИ


Пакување "Ballotin" со 250 грама вкусни Леонидас свежи белгиски чоколадни пралини произ ...

560.00 ден

Пакување "Ballotin" со 375 грама вкусни Леонидас свежи белгиски чоколадни пралини произ ...

840.00 ден

Пакување "Ballotin" со 500 грама вкусни Леонидас свежи белгиски чоколадни пралини произ ...

1,120.00 ден

Пакување "Ballotin" со 750 грама вкусни Леонидас свежи белгиски чоколадни пралини произ ...

1,680.00 ден

Стилска кутија исполнета со вкусни Леонидас свежи белгиски чоколадни пралини про ...

590.00 ден

Стилска кутија исполнета со вкусни Леонидас свежи белгиски чоколадни пралини про ...

590.00 ден

Стилска кутија исполнета со вкусни Леонидас свежи белгиски чоколадни пралини про ...

1,300.00 ден

Стилска црвена кутија исполнета со вкусни Леонидас свежи белгиски чоколадни прал ...

1,950.00 ден

Стилска метална кутија исполнета со вкусни Леонидас свежи белгиски чоколадни пра ...

990.00 ден

Стилска метална кутија исполнета со вкусни Леонидас свежи белгиски чоколадни пра ...

1,250.00 ден

Стилска метална кутија исполнета со вкусни Леонидас свежи белгиски чоколадни пра ...

495.00 ден

Стилска метална кутија исполнета со вкусни Леонидас свежи белгиски чоколадни пра ...

990.00 ден

Стилска метална кутија исполнета со вкусни Леонидас свежи белгиски чоколадни пра ...

550.00 ден

Стилска кутија исполнета со вкусни Леонидас свежи белгиски чоколадни пралини про ...

1,350.00 ден

×

Кошничка

{{ item.name }}

{{ item.quantity }} x {{ item.attributes.friendly_price }}

Кошницата е празна Вкупно: {{ totalPriceFormat }}

Број за телефонски нарачки 15911